Publicaties

Op deze pagina vindt u links naar artikelen in het tijdschrift ‘De Waterschans’ van de Geschiedkundige kring Bergen op Zoom.

Het betreft vooral artikelen over archeologie in Bergen op Zoom en omstreken.
De meeste zijn geschreven door stadsarcheoloog Marco Vermunt en/of door zijn assistent Alexander van der Kallen.

01/09/1992 – De bewoningsgeschiedenis van de Balanche, een pand in de Fortuinstraat.

01/09/1992 – De vondsten uit de afvalkuilen van de Balanche een pand in de Fortuinstraat.

test kaart

http://scherminckel.nl/?page_id=773(opent in een nieuwe tab)