Koele Wateren

Van 10-11-2020 t/m 7-3-2021 exposeert Het Markiezenhof de tentoonstelling “Koele Wateren, Schatten uit het Rijks“. Naar aanleiding van deze tentoonstelling organiseert Stichting In den Scherminckel enkele activiteiten:


Archeologische stadswandeling ‘Verdwenen water’

In de Bergse binnenstad is veel historisch water verdwenen. Denk bijvoorbeeld aan stadsgrachten, waterlopen, waterputten en waterbronnen. Bij archeologische opgravingen is veel van dit verdwenen water weer aangetroffen. Tijdens deze stadswandeling ontdekt u op basis van archeologisch onderzoek waar vroeger water in de stad te vinden was, welk belang water had voor de stad en waarom dit water verdwenen is.

Praktisch:
Wanneer? 
Zondag  22-11-20   10.30-12.00 u
Zondag  13-12-20   10.30-12.00 u
Zondag  17-1-21    10.30-12.00 u
Zondag  28-2-21    10.30-12.00 u

€ 5,- volwassenen. Kinderen gratis.
Duur: 1,5 uur
Aanmelden verplicht via scherminckel@home.nl

*Aantal deelnemers en doorgang is afhankelijk van de dan geldende coronaregels.

Komen deze dagen u niet uit? En wilt u toch deze stadswandeling beleven? 
Wij maken graag speciaal voor u een afspraak op een andere dag en tijd!

Open Archeologisch Depot: Themadagen (onder)waterarcheologie

Bij water en archeologie denken de meeste mensen al snel aan onderwater archeologie. Maar er vindt ook archeologisch onderzoek plaats op locaties waar vroeger water is geweest. Zo is in de Bergse binnenstad veel historisch water verdwenen, zoals bijvoorbeeld stadsgrachten, waterlopen, waterputten en waterbronnen. Archeologen vinden op deze plaatsen vaak mooie sporen en vondsten. In onze tentoonstellingsruimtes in het Archeologisch Depot ontdekt u deze archeologische sporen en vondsten en komt u erachter waar vroeger water in de stad te vinden was, welk belang water had voor de stad en waarom dit water verdwenen is.

Praktisch:
Wanneer? 
Zaterdag 21-11-20   13.00-16.30 u
Zaterdag 12-12-20   13.00-16.30 u
Zaterdag 16-1-21    13.00-16.30 u
Zaterdag 27-2-21    13.00-16.30 u

Waar?
Archeologisch Depot, tentoonstellingsruimtes SIDS, Wassenaarstraat 61, Bergen op Zoom
Gratis entree
Aanmelden verplicht via scherminckel@home.nl
*Onze openstelling is volledig coronaproof. Kom daarom alleen of met uw huishouden.
*Heeft u Covid19- gerelateerde klachten als hoesten of verkoudheid? Bezoek ons dan op een later tijdstip.
*Een mondkapje is verplicht (voor 13 jaar of ouder)

*Aantal bezoekers en doorgang is afhankelijk van de dan geldende coronaregels.

Komt deze dag u niet uit? Maak dan een afspraak op een andere dag en tijd.
Wij openen graag speciaal voor u onze deuren!