Contact

Postadres Stichting in Den Scherminckel:
Pater Dehonlaan 150
4615 DB Bergen op Zoom
tel. 0164-682404  bgg  06-50652029
E-mail: scherminckel@home.nl

Adres Gemeentelijk Archeologisch Depot:
Wassenaarstraat 59
4611 RS Bergen op Zoom
tel: 0164-247138

Bestuur van SIDS:
Voorzitter: Stephan Asselbergs tel: 06-50652029
Secretaris: Elvira Adriaansen
Penningmeester/Ledenadministratie: Frans Heezius
E-mail: fheezius@gmail.com
Overige bestuursleden
Bas Schot
– vacature-

Adviseur: stadsarcheoloog Marco Vermunt

Gironummer: NL81INGB0002395141 t.n.v. Stichting In den Scherminckel te Bergen op Zoom

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben betreffende de website, laat het ons weten via het e-mail adres: scherminckel@home.nl