Aanmelden

Aanmelden als lid / donateur
Als u belangstelling hebt voor archeologie en voor de ontwikkelingsgeschiedenis van Bergen op Zoom in het bijzonder kunt u voor 20,00 euro, lid / donateur worden van de SIDS en ons zo ondersteunen.

Ledenadministratie
U kunt u opgeven door een bericht te sturen naar het secretariaat

Peater Dehonlaan 150, 4615 DB  Bergen op Zoom
E-mail adres: scherminckel@home.nl

Werkmiddag
Als u actief mee wilt helpen, kom dan eens kennismaken op onze wekelijkse werkmiddag op dinsdag tussen 13.30 en 16.30 uur in het Gemeentelijk Archeologisch Depot, Wassenaarstraat 59-61. Als u voor het eerst komt, graag even vooraf bellen of mailen.
Nadere informatie: Marco Vermunt, tel. 0164-247138 (Archeologisch Depot)