Laatste nieuws

Restant van Steenbergsepoort gevonden

Op 10 september 2021 werd bij aanleg van een hogedrukgasleiding gestoten op restanten van de voorpoort van de Steenbergsepoort.

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/onverwachte-middeleeuwse-vondst-in-bergen-op-zoom-het-is-een-deel-van-de-steenbergsepoort~a7ae8400/

 


Op donderdagavond 4 maart waren onze voorzitter Stephan Asselbergs en secretaris Elvira Adriaansen te gast bij de live talkshow M2 van ZuidWestTV. Deze uitzending kunt u hier terug kijken (het item is te zien vanaf minuut 56).

Op vrijdag 2 april plaatste BN/DeStem een groot artikel met foto’s over het SIDS jubileumjaar. U kunt dit krantenartikel ook hier lezen.

In de buurt Bergen op Zoom besteedde zelfs 2 maal aandacht aan diverse Bergse archeologische vondsten: op 5 april en op 6 april.


Vol trots heeft SIDS haar donateurs een exemplaar aangeboden van de meest recente editie van Archeologie Magazine. In dit nummer treft u een maar liefst 16 pagina’s tellende special aan over Bergen op Zoom, met natuurlijk zéér ruime aandacht voor de resultaten van het vele archeologisch onderzoek en de rijke historie van de stad. Zowel stadsarcheoloog Marco Vermunt als onze Stichting hebben meegewerkt aan deze special.

In het bijzonder willen wij dan ook Virtùmedia bedanken, de uitgever van Archeologie Magazine. Dankzij hun mooie bijdrage was het voor onze stichting mogelijk om voor elke donateur een exemplaar aan te schaffen. 


Openstelling tentoonstelling Archeologisch Depot *Tijdelijk gesloten ivm Covid19

Wist u dat onze tentoonstelling in het Archeologisch Depot elke woensdagmiddag en elke zaterdagmiddag gratis te bezoeken is?
U bent van harte welkom tussen 13.00 en 16.30 uur om alle Bergse Bodemgeheimen te komen ontdekken!
Komt u binnenkort ook oudste verleden van onze stad onderzoeken?

Adres: Wassenaarstraat 61, Bergen op Zoom

*komen deze tijden niet uit voor u, maar wilt u toch langskomen?
Geen probleem, neem even contact op, dan openen we gewoon op een ander tijdstip onze deuren onze deuren voor u!

SCHOOLKLASSEN BEZOCHTEN EXPOSITIERUIMTE EN DEPOT

In november en december hebben 10 klassen van o.m. basisschool De Krabbenkooi een bezoek gebracht aan de de expositieruimten van de SIDS en een rondleiding gekregen krijgen door het archeologisch depot. Vrijwilligers van SIDS gaven uitleg over archeologisch onderzoek in Bergen op Zoom en omstreken en over de vondsten die daar zijn gedaan. Ook kregen de kinderen te zien hoe de vondsten worden schoongemaakt, gesorteerd, beschreven, gefotografeerd en bewaard, waarna ze zelf met authentieke scherven konden ervaren hoe vondsten terug in elkaar te zetten.

GESLAAGDE DEELNAME AAN FESTIVAL WATERRIJK

Op zondag 22 oktober stond SIDS met een kraampje op Festival Waterrijk bij Bezoekerscentrum De Kraaijenberg. Omdat het thema “water” was had de SIDS een aangepaste presentatie, waar getoond werd wat zoals bij archeologie onder water aangetroffen kan worden, zoals wrakken, vondsten zoals kanonnen, ankers en bijv. munten, en verdronken dorpen. De hele dag door was er levendige belangstelling voor deze activiteit.

VIJFHONDERSTE BEZOEKER AAN EXPOSITIE

Op zondag 15 oktober 2018, tijdens de Nationale Archeologiedagen, mocht Stichting In den Scherminckel (SIDS) de 500e bezoeker welkom heten. De gelukkige was mevrouw Marieke Windsma-van Straaten uit Bergen op Zoom. Zij bezocht met haar man en kinderen het Archeologisch Depot en werd door SIDS voorzitter Stephan Asselbergs verrast met een vrolijke bos bloemen.

KANONSKOGEL GESCHONKEN  AAN ARCHEOLOGISCH DEPOT 

Van de politie Midden- en West-Brabant kreeg het depot op 24 oktober een kanonskogel die was gevonden in Bergen op Zoom. De vinder gaf de kogel aan de politie, die hem weer aan het depot gaf, waar archeologische vondsten thuishoren.De kogel is onlangs gevonden in Bergen op Zoom nabij de Heimolen waar in 1747 het hoofdkwartier was van de Franse troepen die toen de stad belegerden. De kogel weegt ongeveer 3 kilo en kan afgeschoten zijn door Frans geschut, gericht op de stad of mogelijk bij schietoefeningen. Of het kan een Hollandse kogel zijn die op de Franse stellingen werd afgevuurd. De precieze herkomst is niet meer vast te stellen.
Hier een artikel over deze vondst op de website van Omroep Brabant

De kogel is iedere woensdag- en zaterdagmiddag te zien in onze expositie.

ARCHEOLOGIEKELDER  HOF VAN ASSELBERGS KRIJGT VORM

Tijdens de Open Dag van de Bouw op zaterdag 2 juni 2018 kon het publiek op bouwproject Hof van Asselbergs een blik werpen in de archeologiekelder die in aanbouw is. Hierin zullen resten van de vestingwerken van Menno van Coehoorn te bezoeken zijn.

“BREAKING NEWS”

SIDS heeft geen nieuws-letterkrant zoals CNN en dergelijke op TV. Maar het mag er wel op!  SIDS richt nieuwe expositieruimte in!

In het voormalig politiebureau aan de Wassenaarstraat no 61.

De gemeente heeft dit gebouw in beheer gegeven aan Dé Vastgoedbeschermer in Leerdam. Die geeft tegen betaling delen van het gebouw in gebruik aan gebruikers, als bescherming tegen kraken.
Eén van die nieuwe gebruikers is de SIDS. Dit is het resultaat van het initiatief van SIDS elders in deze nieuwsbrief beschreven.

Vlak bij de ingang van het gebouw –goed toegankelijk, ook voor mindervaliden- heeft de SIDS het gebruik van 4 ruime lichte kamers.

Dit biedt de SIDS de gelegenheid om 4 jaar na haar vertrek uit de Gevangenpoort weer archeologische vondsten voor publiek te exposeren. Bovendien kunnen nu eindelijk ook kwetsbare materialen zoals metaalvondsten, leer en andere organisch materiaal getoond worden, wat eerder door de klimatologische omstandigheden in de Gevangenpoort niet kon.

Ook de gemeentelijke archeologische dienst kan nu door middel van de ruimten van SIDS haar wettelijke taak inzake publieksvoorlichting weer invulling geven. Bijvoorbeeld exposeren over de ontdekkingen die zij de laatste jaren hebben gedaan over de vroegste geschiedenis van Bergen op Zoom en omstreken.

SIDS krijgt dit gebruik niet voor niks. Er moet maandelijks een vergoeding worden betaald, waarin alle huisvestingskosten inbegrepen zijn. SIDS zal dus op zoek moeten gaan naar extra middelen (sponsors, activiteiten) om op de langere termijn dit gebruik te kunnen voortzetten.

Het gebruik als antikraakbeschermer is uiteraard tijdelijk. Hoe lang dat zal zijn is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het gebouw. Dus huisvesting op de langere termijn blijft zeker een belangrijk punt van aandacht.

Het lunet “Overijssel” blootgelegd op terrein “Hof van Asselbergs”

Tegenover het station op het terrein “Hof van Asselbergs”, waar appartementen en woningen gebouwd gaan worden, is op maandag 29 mei het lunet “Overijssel” blootgelegd. Dit lunet maakte deel uit van de vesting die omstreeks 1700 ontworpen was door Menno van Coehoorn. Een lunet is een klein driehoekig vestingwerk met twee schuine, naar buiten gerichte zijden (facen genoemd) en twee naar achter gerichte zijden (flanken).
Op basis van oude tekeningen van de vesting werd verwacht dit lunet te kunnen opgraven na de recente sloop van de voormalige busremise op die plaats. Er blijkt een groter deel van het lunet bewaard dan verwacht. In de komende dagen wordt het lunet verder opgegraven, onderzocht en in kaart gebracht, waarna het wordt afgebroken voor de toekomstige parkeerkelder.

http://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/bijzonder-stuk-vesting-bergen-op-zoom-teruggevonden-onder-voormalige-busremise~aa69b99e/

Weer een berg met scherven gevonden op de Noordsingel

Net als hieronder vermeld is op 21 april weer zo’n beerput met een groot aantal scherven gevonden.
Weer werk aan de winkel dus!

Medewerking aan de Projectweek op het Mollerlyceum 21 maart 2017

Ieder jaar wanneer een groot aantal klassen van het Mollerlyceum met hun leraren op reis gaan en de roosters door afwezigheid van die docenten niet uitgevoerd kunnen worden, houdt het Moller die week voor de achterblijvende leerlingen een projectweek. Een van de projecten was dit jaar “archeologie” voor de leerlingen van 3 klassen HAVO/VWO. De SIDS was gevraagd om daaraan mee te werken en enkele vrijwilligers van de SIDS hadden in enkele weken tijd speciaal hiervoor een programma ontwikkeld.

De klas werd ontvangen op het depot en na een welkomstwoordje gesplitst. Terwijl de ene helft een rondleiding door het hele depot kreeg, werd aan de andere helft van de klas een powerpointpresentatie gegeven over het hoe en waarom van opgravingen, dateringsmethoden, soorten vondsten, etc. Daarna werden de groepen gewisseld en werd nogmaals gepresenteerd en rondgeleid.
Dan volgde op de school in het computerlokaal een uur zelfwerkzaamheid. Over drie soorten archeologievondsten, munten, botten en kleipijpen, werden vragen op werkbladformulieren beantwoord, waarbij de materialen nauwkeurig bekeken en soms opgemeten moeten worden.
Daarna werd dan –mede met behulp van het internet- de antwoorden op vragen opgezocht.

Bij botmateriaal werd onderzocht welk bot uit welk deel van het menselijk lichaam het betrof. Tevens kon van het materiaal worden bepaald of het van een man of een vrouw was. En aan de hand van formules kon uit de lengte van het bot de lengte van de persoon berekend worden. En passant kwam dan ook aan de orde dat je soms aan het bot kunt zien of iemand lichamelijke afwijkingen had, of hij aan ziektes leed, en soms waaraan hij overleden was.

Van een aantal munten werd de leerlingen gevraagd of deze romeins waren, of 17e eeuws, of 20e eeuws. Als koningin Wilhelmina op de munt stond was de vraag vrij eenvoudig, maar ontcijferen welke keizers op de munten stonden was wat lastiger. Een volgende vraag was wanneer dan die keizer regeerde en dus hoe oud de munt was, waarbij het internet goede diensten bewees. De romeinse munten stonden in waarde in verhouding tot elkaar (1 aureus is 25 denarii, 1 denari is 4 sesertie) en dan was de vraag hoeveel van deze onderzochte munt heb ik nodig –aan hand van een prijslijst- om bijv. een pond vlees, een amphoor wijn of een slaaf te kopen.

Pijpenkoppen kunnen gebruikt worden om vondsten te dateren. Daarbij is de grootte van de kop een aanwijzing (een kleine kop is ouder want tabak was eerst duur) en ook de vorm daarvan. Maar ook het hielmerk met de initialen van maker is een goede aanwijzing. Daarbij was het internet een goede bron om de naam van de maker, zijn woonplaats en de tijd waarin hij leefde te achterhalen.

Dit programma werd daarna met de twee andere klassen herhaald.

Omdat dit programma voor de eerste keer werd gegeven was het voor ons en de docent ook een leerzame dag. We hebben geleerd dat er veel meer tijd nodig is dan we aanvankelijk hadden ingeschat: om de rondleidingen goed te kunnen geven moet daarmee tijd voor komen, en het ingeplande uur zelfwerkzaamheid op school kan makkelijk twee of drie uur worden, gezien het enthousiasme waarmee de leerlingen. En het is zeker voor herhaling vatbaar.

Bergen met scherven geborgen op de Noordsingel

Woensdag 15 maart 2017 rond het middaguur belde stadsarcheoloog Marco Vermunt met de dringende vraag of er vrijwilligers konden komen helpen op de Noordsingel waar bij rioleringaanleg een heel grote afvalput was aangetroffen. Een uur later waren vier vrijwilligers van de Scherminckel druk bezig om uit grote zandbergen emmers met scherven e.d. te vullen.
Na een uurtje of twee en na het aantreffen van een tweede grote afvalput werd besloten de inhoud van de afvalputten met de graafmachine in een vrachtwagen te laden en elders te storten, omdat het uitzoeken ter plaatse onbegonnen werk was en de aanleg van de riolering ook verder moest.
De vrachtwagen reed twee keer met een volle bak en zo werd 25 kubieke meter zand, scherven, botmateriaal enz. op een industrieterrein weggelegd.
Enkele dagen later werd gestart met het zeven van al dat zand en de vondsten daaruit te verzamelen. Een groep van gemiddeld 4 mensen is daarna –in wisselende samenstelling- dertien dagen van 9 tot 4 met twee schudzeven in touw geweest om alle scherven te verzamelen, en botmateriaal, metaalresten en andere bijzonderheden te selecteren. Gelukkig waren de weersomstandigheden goed en voerde het aannemingsbedrijf regelmatig het overtollige zand af, zodat de werkzaamheden vlot konden doorgaan.

De eerste indruk van het gevonden materiaal is dat het erg veel eetgerei betreft, veel grote schalen en borden van aardewerk en drink- en schenkkannen van steengoed, en niet veel kookgerei. De grote hoeveelheid dierlijk botmateriaal ondersteunt de gedachte aan eetgerei.
Mogelijk betreft het afvalputten van het Minderbroederklooster dat vanaf 1462 stond op een terrein nabij de huidige Minderbroederstraat, en welk klooster een aantal jaren later het terrein langs de stadswal (langs de Noordsingel) erbij in gebruik nam. Nader onderzoek daarover zal nog plaatsvinden, mede aan de hand van het aangetroffen vondstmateriaal.

In het gemeentelijke archeologisch liggen nu twee grote bergen met de scherven en staan er ook nog eens zo’n 50 emmers met vondstmateriaal, dus de vrijwilligers van De Scherminckel wacht weer een hele klus om dat allemaal te wassen, sorteren, aan elkaar puzzelen, plakken, restaureren, tekenen, documenteren en fotograferen. Werk aan de winkel!