Hoge Luchten

Vanwege de tentoonstelling ‘Hoge Luchten’ in Het Markiezenhof – van 3 april t/m 24 juli 2022 – organiseert Stichting In den Scherminckel een viertal activiteiten:

1 “Luchtige Archeologische Stadswandeling”

Stichting In den Scherminckel organiseert de “Luchtige Archeologische Stadswandeling”, langs locaties in het centrum van Bergen op Zoom, waar archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden. Tijdens deze wandeling ontdekt u wat thema’s als “stinkende luchten” en “stadslucht maakt vrij” met archeologie te maken hebben. Ook komen zelfs de thema’s  “luchtkastelen” en “gebakken lucht” nog aan bod. Oftewel: een Archeologische Stadswandeling op een luchtige wijze, zonder saaie jaartallen en feitjes. Maar zeker niet uit de lucht gegrepen! Juist een vrolijke en ontspannen stadswandeling voor iedereen.

Startlocatie Markiezenhof, Grote Binnenplaats, Steenbergsestraat 8, Bergen op Zoom. Tijdsduur ca 1,5 u. Prijs: € 5,- volw / € 3,- kind. Data en tijden:

zat 9 april 10.30u

zon 10 april 10.30u

zat 21 mei 10.30u

zon 22 mei 10.30u

zat 9 juli 10.30u

zon 10 juli 10.30u

Tijdens de Nationale Archeologie Dagen organiseren we een extra Luchtige Archeologische Stadswandeling op: vrij 17 juni 10.30 uur.

Aanmelding:      via scherminckel@home.nl

2. Workshop  “Zit er een luchtje aan?” voor kinderen

Speciaal voor kinderen van 8 t/m 12 jaar organiseert Stichting In den Scherminckel de workshop “Zit er een luchtje aan?”. Tijdens deze workshop ontdekken we wat een beerput is, waar deze voor diende en welke archeologische vondsten we daarin aan kunnen treffen. We gaan op zoek in het Archeologisch Depot naar mogelijke nare luchtjes die aan eeuwenoude vondsten zitten of dat we opgelucht adem kunnen halen. Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag met archeologische vondsten door ze te onderzoeken en te determineren.

*Per kind is 1 ouder/verzorger welkom om tijdens de workshop aanwezig te zijn óf om onze archeologische tentoonstelling te bekijken.

Locatie: Archeologisch Depot, Wassenaarstraat 61, Bergen op Zoom. Tijdsduur ca 1,5 uur. Prijzen: € 5,- per kind, inclusief een glaasje ranja.

zat 16 april 14.00u

zat 7 mei 14.00u

zat 11 juni 14.00u

zat 9 juli 14.00u

Aanmelding verplicht via scherminckel@home.nl (max 10 kinderen per workshop, vol = vol!)

3. Archeologietour Verborgen Vesting

De Vestingwerken vormden eeuwenlang de grenzen van de stad. Binnen deze grenzen waren de poorters in de ‘vrije stadslucht’ beschermd tegen vijandelijke aanvallen. Tijdens de Archeologietour van Stichting In den Scherminckel ontdekt u de ontwikkeling en de werking van de vestingwerken in Bergen op Zoom. U hoort over de opgraving van de Verborgen Vesting en over andere – al dan niet opgegraven – vestingwerken van Bergen op Zoom.

In de Verborgen Vesting staat u tussen de eeuwenoude archeologische restanten van de Verborgen Vesting en beleeft u zelf de aanval van de Fransen in 1747.

Locatie: De Verborgen Vesting. Startlocatie Archeologisch Depot, Wassenaarstraat 61, BoZ. Tijdsduur ca 1,5u. Prijs: € 8,- volw/ €4,- kind. Data en tijden:

zat 7 mei 10.00u + 10.45u

zat 4 juni 10.00u + 10.45u

zat 2 juli 10.00u + 10.45u

Tijdens de Nationale Archeologie Dagen organiseren we extra Archeologietours op: zat 18 juni 10.00 uur + 10.45 uur en op zondag 19 juni 10.45 uur

Aanmelding verplicht:      via scherminckel@home.nl

* De Verborgen Vesting is ‘verstopt’ onder de grond in een speciaal aangelegde kelder en is alleen via een trap toegankelijk. Helaas is de Verborgen Vesting daardoor niet geschikt voor personen die minder goed ter been zijn.

4. Tentoonstelling “Stinkende leerlooiers in de vrije stadslucht”

In de archeologische tentoonstelling besteden we aandacht aan de niet zo frisse luchten van “stinkende leerlooiers”. Van dit ambacht zijn bij diverse opgravingen archeologische vondsten teruggevonden, zoals vele pispotten. De leerlooiers waren werkzaam binnen de grenzen van de stad. Eeuwenlang waren vormden de Vestingwerken deze stadsgrenzen. Binnen deze grenzen waren de poorters in de ‘vrije stadslucht’ beschermd tegen vijandelijke aanvallen. In de tentoonstelling ontdekt u wat nog teruggevonden is bij archeologische opgravingen van de stadsomwalling, de stadspoorten en de vesting van Bergen op Zoom.

Tijdens de Nationale Archeologie Dagen op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni is ook het Archeologisch Depot geopend van 13.00 tot 16.30u en zijn er verschillende (doe-)activiteiten.

Locatie: Archeologisch Depot, Wassenaarstraat 61, Bergen op Zoom. Prijs: gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage zéér op prijs gesteld. Aanmelding niet nodig. *Groepen zijn welkom, graag op afspraak via scherminckel@home.nl

www.facebook.com/Scherminckel