Ga naar de inhoud

Informatie SIDS

Stichting In den Scherminckel (SIDS) is een organisatie van amateur-archeologen te Bergen op Zoom. SIDS is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Doel van de SIDS is o.a.:

“Om ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, zonder winstoogmerk, de materiële getuigenissen van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de stad Bergen op Zoom en haar omgeving te conserveren, te beschrijven, te plaatsen in de context van de geschiedenis, teneinde deze toegankelijk te maken voor het publiek ten behoeve van studie, educatie en genoegen.

Het bevorderen van de archeologie en haar hulpwetenschappen

Het beheer van de eigen en aan de Stichting toevertrouwde collecties.”

Dit doel proberen wij te bereiken door o.a. het ondersteunen van de gemeentelijk archeoloog bij opgravingsactiviteiten en vondstverwerking, het jaarlijks samenstellen van een wisseltentoonstelling, het organiseren van cursussen, lezingen, excursies, het participeren in schoolprojecten, en vele andere publieksactiviteiten.

Fiscaal nummer: 8087 05 003

Contactgegevens:
Pater Dehonlaan 150
4615 DB Bergen op Zoom
tel. 0164-682404
E-mail: scherminckel@home.nl

Ons beleidsplan 2018-2021 vindt u hier
Ons beleidsplan 2013-2016 vindt u hier

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Vacature
Secretaris: Elvira Adriaansen
Penningmeester: Frans Heezius
Bestuursleden: Wout Dons, Stephan Asselbergs

Beloningsbeleid: 100% vrijwilligers, er worden geen beloningen verstrekt.
Het meest recente jaarverslag vindt u hier
De meest recente financiële verantwoording vindt u hier.

De opgravingen en waarnemingen van de laatste decennia hebben veel inzicht gegeven in de ruim 700 jaar oude pottenbakkersgeschiedenis.
Sinds 1994, het jaar waarin de gemeente Bergen op Zoom een archeoloog in dienst nam, verleent de SIDS assistentie bij de verschillende opgravingen, waarbij de ontstaansgeschiedenis van de middeleeuwse stad centraal staat.

De stichting vierde in 2021 het vijftigjarig bestaan. Een overzicht van onze geschiedenis vind u hier

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security