Meteen naar de inhoud

Educatie-oude pagina

Cursussen en educatieve projecten:
Hier worden onze leden, maar ook u op de hoogte gehouden van de cursussen die Stichting In den Scherminckel organiseert.
Tevens zijn hier de educatieprojecten te vinden voor zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs.


Primair onderwijs:

Onze Stichting heeft een aantal ‘standaard’ educatieve lessen mbt archeologie voor het primair onderwijs. Onze doelgroep is met name de bovenbouw (gr 5 t/m 8). Deze lessen worden aangeboden aan scholen binnen de gemeente Bergen op Zoom via CuMenu (de digitale marktplaats voor cultuureducatie te Bergen op Zoom). U kunt deze lessen (omschrijving, tijdsduur, aansluiting bij de kerndoelen basisonderwijs, prijs) vinden op: https://www.kcegids.nl/cumenu/

Samenvattend zijn het de lessen:

 • Les Pottenkijkers, locatie in de klas op school
 • Archeologische Stadswandeling centrum Bergen op Zoom
 • Bezoek Archeologisch Depot Bergen op Zoom
 • Bezoek Verborgen Vesting Bergen op Zoom
 • Les Weg ermee!?! Oude zooi en nieuw afval: archeologische vondsten van vroeger en nu’’, locatie Archeologisch Depot Bergen op Zoom

Daarnaast zijn wij natuurlijk bereid om bij een specifieke vraag vanuit het basisonderwijs te kijken of wij een les op maat kunnen bieden (als voorbeeld een gegeven archeologieles aan kleuters). Voor scholen uit andere gemeentes kunnen wij bepaalde lessen ook verzorgen.

Voor nadere informatie: scherminckel@home.nl

Educatie Voortgezet onderwijs:

Voor deze doelgroep hebben wij een lesproject ontwikkeld, waarbij de scholieren in roulatieschema een aantal onderdelen mbt archeologie behandelen. Zo zijn er bijv de onderdelen:

 • Presentatie ‘Wat is Archeologie?’
 • Determinatie pijpenkoppen
 • Determinatie munten
 • Determinatie botmateriaal
 • Middeleeuwse aardewerk pot in elkaar puzzelen
 • Rondleiding Archeologisch Depot
 • Stadswandeling
 • Pop-up-/ minipresentaties op locaties

De prijs van dit lesproject les is afhankelijk van het door de docent gekozen aantal onderdelen en de daarmee samenhangende gekozen tijdsduur en gaat dus op aanvraag. Dit project bestaat dus volledig uit maatwerk. Dit lesproject kan dus bijvoorbeeld op 1 middag, maar ook op een x-aantal opeenvolgende middagen gevolgd worden.

Voor nadere informatie: scherminckel@home.nl

Educatie Volwassenen:

Voor volwassenen hebben wij een aantal educatieve producten, maar ook hier geldt dat maatwerk altijd mogelijk is.

 • Archeologietour Verborgen Vesting
 • Diverse thematische Archeologische stadswandelingen
 • Diverse thematische Rondleidingen Archeologisch Depot
 • Basiscursus Archeologie
 • Cursus Vondstdeterminatie
 • Lezingen
 • Ook het lesproject voor het Voortgezet Onderwijs is (of onderdelen hiervan) te gebruiken voor volwasseneducatie

Voor deze producten geldt dat zij op aanvraag afgesproken of gecombineerd kunnen worden, waarbij natuurlijk maatwerk voorop staat (bijv tijdsduur of koffie).

Voor nadere informatie: scherminckel@home.nl


SCHOOLKLASSEN BEZOEKEN EXPOSITIERUIMTE EN ARCHEOLOGISCH DEPOT

In november zullen 6 klassen van basisschool De Krabbenkooi een bezoek brengen aan de de expositieruimten van de SIDS en ook een rondleiding krijgen door het archeologisch depot. Per klas zullen 4 vrijwilligers van SIDS uitleg geven over archeologisch onderzoek in Bergen op Zoom en omstreken en over de vondsten die daar zijn gedaan. Ook krijgen de kinderen te zien hoe de vondsten worden schoongemaakt, gesorteerd, beschreven, gefotografeerd en bewaard, waarna ze zelf met authentieke scherven kunnen ervaren hoe vondsten terug in elkaar te zetten.

Educatie op de scholen geschiedt door vrijwilligers van Stichting In den Scherminckel. Zij doen dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Mochten er desondanks opmerkingen zijn over het optreden van de betreffende vrijwilliger, neem dan contact op het bestuur van de stichting, of met de  vertrouwenscommissie: bestaande uit de voorzitter (tel: 0650652029, scm.asselbergs@gmail.com) en het onafhankelijk lid de heer R.T.M. Asselbergs (tel. 0653260010, rtm.asselbergs@gmail.com)

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security