Ga naar de inhoud

Opgraving bij Scheldeflat

In de tuin van de voormalige bejaardenhuisvesting Scheldeflat aan de Borgvlietsedreef in Bergen op Zoom zijn in augustus 2023 sporen gevonden van bewoning uit de Vroege Middeleeuwen.

Voorheen werden uit de 7de eeuw slechts een handjevol scherven gevonden op de Parade en in de Bosstraat. Iets meer vondsten zijn er uit de Karolingische tijd (genoemd naar Karel Martel) de 8ste tot de 10de eeuw. In de omgeving van de Scheldeflat en Oud Borgvliet waren in de jaren ‘60 sporadisch vondsten uit de 8ste-9de eeuw gedaan.

Bij eerder verkennend onderzoek kwamen er grote vierkante kuilen tevoorschijn die een halve meter diep in het zand waren ingegraven. In de bodem tekenden zich de kuilen van de paalconstructies daarvan af. Het bleken resten van zogenaamde hutkommen: half verdiepte huisjes die de functie van werkplaats hadden. Ze waren 2,50 tot 4,50 meter in het vierkant. De wanden waren van hout en leem en de daken waren met riet bedekt.

Tevens werd veel aardewerk, glas, dierlijk bot en ijzerslakken aangetroffen, wat duidt op ambachtelijke activiteiten.

Enkele spinklossen wijzen op het spinnen van wol. Het aardewerk gedateerd  worden op het einde van de 6de tot de 7de eeuw, en andere aardewerk in de 8ste tot begin 9de eeuw.

De concentratie van hutkommen wijst mogelijk op een ambachts’centrumpje’. Daarvoor zijn  in Nederland bijna geen vergelijkingen. De mensen zouden in woonboerderijen in de buurt gewoond kunnen hebben, maar daar zijn nog geen sporen van. Die zouden de voorloper van het latere dorp Borgvliet kunnen zijn.

Het onderzoek van het aardewerk heeft geleid tot de veronderstelling dat er in die tijd in of bij Bergen op Zoom op grote schaal aardewerk werd gemaakt, dat over een groot gebied verhandeld werd. Dat zou de aardewerkindustrie van Bergen op Zoom bijna een continu karakter geven, van de Romeinse tijd tot begin 20ste eeuw.

Hopelijk kan het onderzoek binnenkort  worden voortgezet nadat de Scheldeflat en bijbehorende aanleunwoningen zijn gesloopt.

In de media is aan deze vondst ruim aandacht geschonken.

Stadlander:

Omroep Brabant TV (vanaf 8 min35):

ZuidwestUpdate:

Artikel in BN/De Stem:

Artikel in Bergen op Zoomse Bode

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security