Ga naar de inhoud

Archeologische Stadswandeling

In deze stadswandeling door het centrum van Bergen op Zoom vertelt de gids over een aantal bijzondere locaties waar in het verleden opgravingen zijn geweest.

Aan bod komen de ontwikkeling van de locaties in de loop der eeuwen, maar natuurlijk ook de bijzondere vondsten die uit de grond zijn gehaald en waar deze vondsten zich nu bevinden.

Een aantal archeologische locaties die bezocht worden zijn:

Gouvernementsplein: hier was vroeger een gasthuis (zgn voorloper van ziekenhuis) en er zijn veel pest-slachtoffers teruggevonden. De middeleeuwse samenleving, ziekenverzorging en de impact van een epidemie als de Pest komen aan de orde.

De Parade: hier was vroeger een Romeinse offerplaats. Romeinse offergebruiken en het geloof in goden komen aan de orde.

Gevangenpoort: dit gebouw zag er vroeger heel anders uit, had een verdedigingsfunctie en is zelfs nog gevangenis geweest. De verdediging van een middeleeuwse stad en het middeleeuws rechtssysteem komen aan de orde.

Op elke locatie wordt natuurlijk uitleg gegeven over bovenstaande onderwerpen. Daarnaast worden vondsten getoond op illustraties en foto’s. Op elke locatie gaan de kinderen daarna in groepjes aan de slag met enkele opdrachten en vragen.

Deze archeologische stadswandeling kan ook ingepland worden als vervolg op de rondleiding in het Archeologisch Depot (al dan niet op dezelfde dag).

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security