Meteen naar de inhoud

Mutatieoverzicht nieuwe versie

Deze pagina verdwijnt uiteraard als we live gaan.

30 maart: site gelanceerd
31 maart: mutatiepagina toegevoegd
actuele problemen: doorzichtigheid pulldown menu oplossen door donkerder kleur??
volledige pagina via Browser []
zwarte balk onder footer
complianz voor cookietoestemming nog niet afgerond

3 april Kleuren iets donkerder gemaakt voor header en footer en aan elkaar gelijk

Menu item onderzoek ingevuld

neve balk weer toegevoegd, tentoonstelling (leeg) verwijderd en expositie (bestaande pagina) toegevoegd.

4 april Menu’s verder opgeschoond, alle lege pagina’s gaan eruit en worden vervangen door echte informatie voor zover aanwezig.

9 april Hete vuren ingevuld en als apart menu-item opgevoerd. Het footermenu verder versimpeld. Onder  informatie SIDS staat nu alle formele info met links naar verslagen en naar 50 jaar SIDS. Onder aanmelding staat de aanmelding als donateur. Daar kan nog iets bij als medewerker of vrijwilliger.  Vrijwilliger heeft tegenwoordig soms een negatieve connotatie. Misschien daarom een andere term gebruiken, we zijn in feite onbezoldigde medewerkers. We kunnen bijvoorbeeld gastheren en supposten gebruiken en rondleiders en gidsen en helpers bij opgravingen uiteraard.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security