Ga naar de inhoud

Toelichting op de Interactieve kaart

In de interactieve kaart kunt u informatie vinden over de straatnamen en monumenten van Bergen op Zoom en de opgravingen die in Bergen op Zoom hebben plaatsgevonden.

Bij de straatnamen in het Centrum en het Havenkwartier zijn we uitgegaan van de beschrijvingen in het boek De Straatnamen van Bergen op Zoom van Willem van Ham. Dit boek is in 1995 uitgegeven en niet meer verkrijgbaar. Verder zijn er links naar wetenswaardigheden betreffende de straten alsmede foto’s van sommige van de straten. In het boek worden alle straten van de stad behandeld, in de interactieve kaart zijn voor het gebied buiten het centrum bijzondere straatnamen vermeld alsmede groepsgewijs straten met een bepaalde soort namen.

Aanvullende informatie vooral van wijzigingen die na het verschijnen van het boek hebben plaatsgevonden worden in Italic vermeld.

Bij de opgravingen zijn we uitgegaan van de gegevens in het Archeologisch depot van Bergen op Zoom.

.

Afkortingen in de aanhalingen (Lit.) van de beschrijvingen van de straten

A.M.E.                                                 Algemene Muziek Encyclopedie.

Asselbergs                                          Slootmans, Arnoldus Asselbergs 1811-1880.

In kaart                                                Bergen op Zoom in kaart gebracht.

Brabants Heem                                 Groeneweg, ‘Bergen op Zoom: een kleine profielschets.

Brockhaus                                          Brockhaus Enzyklopädie.

C.E.                                                    De Canadese encyclopedie.

Civ. Techniek                                     Baars, Bedijkingsdeskundigen in de 16e-18e eeuw.

D.H.                                                   Van Ham, Het Doorluchtig Huis.

E.N.B.                                               Encyclopedie voor Noord-Brabant.

Gen, W.B.                                           Geneeskundig Woordenboek (9e ed.).

G.N.                                                      Van Ham en ’t Jong, ‘Burgemeesters’.

Gids                                                      Van Ham en Vanwesenbeeck. Gids voor Oud Bergen.

Grafmonumenten                           Booij en Van Ham. Grafmonumenten.

Ghulden Roos                                   Slootmans, ‘De Zoom’.

GWB                                                   Van Dijk (red.) GWB.

GWP                                                   Grote Winkler Prins Encyclopedie, 9e dr., 26 dln.

Halsteren                                            Delahaye, ‘De vier heerlijkheden.

Ingenieur 68                                     Hanekroot, Ir. E. van Konijnenburg 1869-1956.

Ingenieur 77                                      De Graeff en Maris, “Ter herdenking.

Juten                                                 Slootmans, ‘Pastoor Gerardus Juten.

Klein Hof                                            Van Ham, Overzicht van de geschiedenis’.

Kroniek                                                Sinke, Kroniek van de Roovere.

Langs Schelde                                   Van Ham, Langs Schelde en Eendracht.

Merck                                                  Van Ham, Merck toch hoe sterck.

Muziekleven                                      Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant.

N.N.B.W.                                             Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 10 dln.

NL 1                                                      Caland, Geslacht de Rouck.

N. en O.                                               Schutte (red.), Nassau en Oranje.

O.E.                                                       Oosthoek Encyclopedie, 5e dr., 16 dln.

Pand                                                     Greilsammer, Een pand voor de hemel.

PSL                                                        Swillens, Prisma’s Schilderslexikon.

Sint-Maarten                                    Te gast bij Sint-Maarten.

Straatnamen                                     Slootmans, “Bergse straatnamen schrijven historie.

Strijd                                                    Whitaker & Whitaker, De strijd om de Schelde.

Taxandria 36,68                                Juten, ‘Pieter Vineloo’.

Taxandria 36,71                                Slootmans, Mr. Steven Langriet.

Tekeningen                                         Van Mosselveld en Van Ham, Tekeningen.

Vierschaer                                          Broos, ‘Wouw en de spoorwegen’.

Vlekke                                                  Theunisse, Jan Frederik Vlekke 1849-1903.

Vrouwenarts                                     Van Assen (red.). Een eeuw vrouwenarts.

Watervoorziening                           Vanwesenbeeck. Openbare drinkwatervoorziening.

Watersch.16,5                                 Groeneweg, ‘Bloei en verval’.

Watersch. 16,39                              Van Ham, ‘De buren van de markies’.

Watersch.16,50                                Van Ham, ‘De Grote Kerk en zijn omgeving.

Watersch.17,50                                Meeussen, ‘Meeussen’.

Watersch.22,70                                Daeter, ‘Bergse straatnamen. De Boxhorn- straat.

Watersch. 24,19                              De Vries, ‘Uit de geschiedenis van het Juvenaat.

Wittouck                                             Suikerfabriek-Suikerraffinaderij ‘Wittouck’.

Wouwse Plantage                           Van Ham, ‘Landgoed Wouwse Plantage.

Z.E.                                                        Zeeuwse Encyclopedie, 3e dl, 212, art. Vermuyden.

Zuid-Beveland                                  Dekker, Zuid-Beveland.

Geraadpleegde archieven en verslagen

Gemeentearchief Bergen op Zoom:

Archief van de stedelijke secretarie tot 1810

Jaarverslagen gemeente Bergen op Zoom

Jaarkronieken gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslagen Dienst Gemeentewerken, nadien Dienst Stadsontwikkeling en Beheer

In de beschrijvingen aangehaalde literatuur

Algemene Muziek Encyclopedie. Bussum/Haarlem 1979-1984.

Assen, F.J.J. van (red.) Een eeuw vrouwenarts. Amsterdam 1987.

Baars, C., Bedijkingsdeskundigen in de 16e-18e eeuw. 9. Cornelis Vermuyden, Civiele Techniek 37 (1982) 17-22.

Bergen op Zoom in kaart gebracht. Catalogus gemeentemuseum Het

Markiezenhof. Bergen op Zoom 1981. Bloemen en Plantenencyclopedie, De Readers-Digest Amsterdam/Brussel 1975.

Booij, K. en Ham, W. van Grafmonumenten in de Grote of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Bergen op Zoom 1993.

Brockhaus Encyclopedie, Wiesbaden 1967.

Broos, M.C.J., Wouw en de spoorwegen (13), Heemkundekring De Vierschaer Wouw 7 (1989) 79-82.

Caland, Fr., ’Geslacht de Rouck’, De Nederlandsche Leeuw 1 (1883) 13-15, en ‘Aanvulling op het ‘geslacht de Rouck”, ibidem, 77-78.

De Canadese encyclopedie. Edmonton (Alberta) 1985.

Daeter, B., Bergse straatnamen. De Boxhornstraat, De Waterschans 22 (1992) 70-71.

Dekker, C. Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen. Assen 1971.

Delahaye, A., ‘De vier heerlijkheden in: Zeven Eeuwen Halsteren. Halsteren 1980.

Dijk, P.J.M. van (red.) GWB van Gemeentelijk Woningbedrijf naar woningstichting “Het Markiezaat. Bergen op Zoom 1992.

Encyclopedie voor Noord-Brabant. Baarn 1985.

Geneeskundig Woordenboek (9e ed.). Houten/Zaventem 1992.

Graeff, A.C.D. de en Maris, A.G., Ter herdenking. Dr. Ir. J.A. Ringers

1885-1965, De Ingenieur 77 (1965) A 367-369.

Greilsammer, M., Een pand voor de hemel. Leven en zelfbeeld van Lowys Porquin (…). Tielt 1989.

Groeneweg, G., ‘Bloei en verval van de Minderbroederstraat, De Waterschans 16 (1986) 5-15.

Groeneweg, G., Bergen op Zoom: een kleine profielschets van de Grote Markt, Brabants Heem 41 (1989) 170-175.

Grote Winkler Prins Encyclopedie, 9e dr., 26 dln. Amsterdam/Antwerpen 1990-1993.

Ham, W.A. van, “Langs Schelde en Eendracht’ De Ghulden Roos 35 (1975) 4-28.

Ham, W.A. van, Het Doorluchtig Huis van Bergen op Zoom. Een overzicht van de geschiedenis van de heren en markiezen van Bergen op Zoom, hun verwanten en hun bezittingen (1287-1795). Zaltbommel 1977.

Ham, W.A. van, “Een onderzoek naar middeleeuws Moerstraten’ en ‘Drie bezittingen te Moerstraten, in: Dese heerlickheijt Moerstralen (Wouw 1977) 57-101.

Ham, W.A. van, “Overzicht van de geschiedenis”, in: Het Kleine Hof aan de Goudenbloemstraat (Bergen op Zoom 1978) 5-30.

Ham, W. A. van, Merck toch hoe sterck. Bijdragen tot de geschiedenis van de vestingwerken van Bergen op Zoom. Bergen op Zoom 1982.

 Ham, W.A. van, ‘De buren van de markies, De Waterschans 16 (1986) 39-44.

Ham, W.A. van, “De Grote Kerk en zijn omgeving, De Waterschans 16 (1986) 50-57.

Ham, W.A. van en Vanwesenbeeck, C. Gids voor Oud-Bergen op Zoom. Antwerpen 1983.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security